AFSPRAKEN

Telefonisch belt u (indien mogelijk) tijdig tijdens de uren van het secretariaat (tussen 8u en 13u en tussen 14u en 19u)

Indien u een telefonische afspraak voor meerdere personen wenst, vermeld dit dan. Zo kunnen we de nodige tijd voorzien en hoeven de personen na u niet onnodig lang te wachten.

Als u meent meer tijd nodig te hebben, meld ons dit steeds zodat we de nodige tijd kunnen voorzien op afspraak!!

Bijvoorbeeld voor:

      Heelkunde

      Gesprek

      Preoperatief onderzoek: ECG en/of bloedafname

      Invullen van papieren vb. verzekering

      Sportonderzoek

Voor alle attesten waarbij een klinisch onderzoek noodzakelijk is vb. sportattesten, verzekeringsattesten ed. dient u een afspraak te maken.

Indien u uw afspraak niet kan nakomen gelieve deze dan tijdig, telefonisch, te annuleren, zodat de artsen een andere patiënt kunnen verder helpen. Ze zullen u zeer dankbaar zijn.

U kan nog steeds ONLINE afspraken maken via onze website!! www.tenbosch.be

HUISBEZOEKEN

Een huisbezoek kan u steeds aanvragen vanaf 8u 's morgens en liefst vóór 11u.

Heeft u een voorkeur voor één van de artsen, gelieve dit ook te vermelden.

Zo mogelijk wordt hiermee rekening gehouden.