Wij zijn 4 gedreven huisartsen die samen willen instaan voor de zorg van onze patiënten.
We zijn dus geen concurrenten, maar werken nauw samen en houden patiëntenoverleg.
Zo beheren we samen uw medisch dossier en dragen we een gedeeld beroepsgeheim.


Waarvoor kan je bij ons terecht?
- Alle lichamelijke en psychologische klachten
- Gynaecologische problemen
- Uitstrijkjes
- Zwangerschapsopvolging
- Opvolging en vaccinatie van kinderen
- Jaarlijkse controle van suiker, cholesterol, enz
- Preventieraadpleging (50+)
- Kleine ingrepen
- Bevriezen van wratten
- Pre-operatief onderzoek
- Verzekeringsonderzoek
- Longfunctie test
- ECG (cardiogram)
- Reisadvies
- Invullen van attesten

- 7-dagenonderzoek bij zuigelingen


BETALINGSMOGELIJKHEDEN 

Dokter Van de Walle Conny : CASH - BANCONTACT - PAYCONIQ - APP VAN DE BANK

Dokter Naulaerts Lieve : CASH - PAYCONIQ - APP VAN KBC

Dokter Reynders Peter : CASH

Dokter Vanzeir Liesbeth : CASH - BANCONTACT -  PAYCONIQ - APP VAN DE BANK


MEDICATIEVOORSCHRIFTEN

Voor een voorschrift moet u op consultatie komen. We begrijpen dat u soms onverwachts een voorschrift te kort komt.

Vraag daarom tijdens uw raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan uw arts.

Medicatievoorschriften na telefonische aanvraag worden NIET toegelaten!! Via het secretariaat kan u GEEN voorschriften meer verkrijgen!!

Mogen wij uitdrukkelijk vragen, attesten en documenten op voorhand aan te vragen en enkel af te halen tijdens de secretariaatsuren! (tussen 8u en 13u en van 14u tot 19u)


AFSPRAKEN

Telefonisch belt u (indien mogelijk) tijdig tijdens de uren van het secretariaat (tussen 8u en 13u en tussen 14u en 19u)

Indien u een telefonische afspraak voor meerdere personen wenst, vermeld dit dan. Zo kunnen we de nodige tijd voorzien en hoeven de personen na u niet onnodig lang te wachten.

Als u meent meer tijd nodig te hebben, meld ons dit steeds zodat we de nodige tijd kunnen voorzien op afspraak!!

Bijvoorbeeld voor:

      Heelkunde

      Gesprek

      Preoperatief onderzoek: ECG en/of bloedafname

      Invullen van papieren vb. verzekering

      Sportonderzoek

Voor alle attesten waarbij een klinisch onderzoek noodzakelijk is vb. sportattesten, verzekeringsattesten ed. dient u een afspraak te maken.

Indien u uw afspraak niet kan nakomen gelieve deze dan tijdig, telefonisch, te annuleren, zodat de artsen een andere patiënt kunnen verder helpen. Ze zullen u zeer dankbaar zijn.

U kan nog steeds ONLINE afspraken maken via onze website!! www.tenbosch.be


HUISBEZOEKEN

Een huisbezoek kan u steeds aanvragen vanaf 8u 's morgens en liefst vóór 11u.

Heeft u een voorkeur voor één van de artsen, gelieve dit ook te vermelden.

Zo mogelijk wordt hiermee rekening gehouden.