De verlofperiodes van de artsen kan u terugvinden in de rubriek 'Nieuws'!


Beste patiënten,

Vanaf 9 tot en met 12 december zal Elien Van Rompaey aanwezig zijn in onze praktijk.

Elien is een stagair uit het tweede bachelorjaar Geneeskunde aan KU Leuven.

Onze praktijk wil meewerken aan de opleiding van jonge artsen. Dit is belangrijk zowel voor de opleiding

Geneeskunde als voor het beroep van huisarts. 

Als u de aanwezigheid van Elien storend vindt, mag u dit altijd aangeven.

Team Ten Bosch


Tijdens de kerstvakantie van 23 december 2019 t/m 5 januari 2019 zal het secretariaat enkel geopend zijn in de voormiddag van 8u tot 13u.


INDIEN ER ONLINE GEEN AFSPRAKEN MEER BESCHIKBAAR ZIJN OF VOOR DRINGENDE ZAKEN KAN U BEST TELEFONISCH CONTACT OPNEMEN. TUSSEN 8U EN 19U ZIJN DE DOKTERS TELEFONISCH BESCHIKBAAR.  NA 19U IS DIT DE DOKTER VAN WACHT.

Vanaf nu kan je ook online afspraken maken. Voor nieuwe patiënten kan het tot enkele weken duren alvorens toegang te hebben tot het online afsprakensysteem. U kan hiervoor steeds contact opnemen met het secretariaat.


Wij zijn 4 gedreven huisartsen die samen willen instaan voor de zorg van onze patiënten.
We zijn dus geen concurrenten, maar werken nauw samen en houden patiëntenoverleg.
Zo beheren we samen uw medisch dossier en dragen we een gedeeld beroepsgeheim.


Waarvoor kan je bij ons terecht?
- Alle lichamelijke en psychologische klachten
- Gynaecologische problemen
- Uitstrijkjes
- Zwangerschapsopvolging
- Opvolging en vaccinatie van kinderen
- Jaarlijkse controle van suiker, cholesterol, enz
- Preventieraadpleging (50+)
- Kleine ingrepen
- Bevriezen van wratten
- Pre-operatief onderzoek
- Verzekeringsonderzoek
- Longfunctie test
- ECG (cardiogram)
- Reisadvies
- Invullen van attesten

- 7-dagenonderzoek bij zuigelingen